Estat de l'estaciˇ meteorol˛gicaSistema en marxa desde fa 3 Days 14 Hours 58 Minutes 39 Seconds
Mem˛ria lliure del sistema 1.98GB
Aquesta web fa servir Weather-Display (10.37S-(b143)) per a informar de les condicions meteorol˛giques.
Es va ficar en marxa per ˙ltim cop fa 11:15:46 24/06/2022.

Component Estat Antiguitat
h:m:s
Hora actualitzaciˇ
27/06/2022 09:41
Weather-Display realtime Actual 0:00:04 27/06/2022 09:41
Weather-Display FTP Actual 0:01:42 27/06/2022 09:40
Weather-Display weather data Actual 0:01:52 27/06/2022 09:40
Weather-Display NOAA report Actual 9:30:22 27/06/2022 00:11
Weather-Display Month report Actual 9:30:30 27/06/2022 00:11